Regelgeving - Easy-liner

Ga naar de inhoud
Informatie
Wet-en Regelgeving
.
Nieuwe CV ketel, dan ook een nieuw rookgasafvoer kanaal?.

Vrijwel dagelijks horen we dat het installatiebedrijf geen Cv-ketel wil vervangen alvorens het rookgaskanaal is geïnspecteerd. Is dit correct?.  Gezien de huidige regelgeving garandeert een (camera) inspectie niet zomaar de mogelijkheid van een nieuwe ketel maar is wel noodzakelijk en zeker ook nuttig. Het is tenslotte voor voor uw eigen veiligheid, maar zeker ook voor die van alle andere bewoners in uw appartementengebouw. Voor veel VvE besturen, VvE beheerders en bewoners een behoorlijke domper. Zeker omdat in veel gevallen de rookgasafvoeren niet zijn opgenomen in het MJOP (Meer Jaren Onderhouds Plan)

Wet-en en regelgeving.

Sinds een aantal jaren is er veel te doen met betrekking tot rookgasafvoerkanalen. Dit speelt vooralbij gestapelde woningen met zowel collectieve (CLV), als individuele rookgaskanalen. Voor vele een lastig onderwerp op VVE vergaderingen. Veel installateurs weten soms zelf niet wat de normen zijn.  Daarnaast circuleert er veel verouderde informatie op internet.

Bij nieuwbouw of vergaande verbouwing dient te worden voldaan aan het Bouwbesluit. In bestaande situaties gelden normen en in Nederland vastgelegd in NEN normen welke weer uit partijrichtlijnen bestaan. NEN normen zijn afgeleide van Europese normen en per land kunnen aanvullingen worden opgenomen in een bijlage behorende bij de betreffende norm. NEN normen zijn verder geen wetten of verplichtingen. In bepaalde wetten wordt wel gerefereerd aan NEN normen en in het kader van aansprakelijkheid is het voldoen aan NEN normen niet onbelangrijk.

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

Alle bewoners van appartementen gezamenlijk zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van het rookgaskanaal. Met vereniging betreft het hier de VVE. Rookgaskanalen worden door gebruik aangetast en kunnen leiden tot lekkage van condens en regenwater. Bij ernstige gebreken of foutieve aansluitingen ontstaat een CO risico (koolmonoxide). Aansluiten van nieuwe ketels op een CLV kanaal wat hiervoor niet geschikt is kan tevens leiden tot ketelstoringen bij u-en andere bewoners. Uiteraard geldt dit ook voor individuele rookgaskanalen in gestapelde bouw. Naast een CO risico bestaat er ook kans op condens lekkages. Ook dit kan vervelende gevolgen hebben.

Erkende installateurs behoren bekend te zijn met deze risico’s en zullen aansprakelijkheid willen voorkomen. Om deze reden zal een erkend installateur werken conform NEN normen.

NEN NPR 3378-45_2017

In 2017 is de NEN NPR 3378-45_2017 opgesteld en worden meer en meer installateurs zich sinds die tijd hiervan bewust. De praktijkrichtlijn uit de NEN norm geldt voor het vernieuwen van CV ketels en werken aan de bestaande rookgasafvoerkanalen. Met name Hoofdstuk 8.7 uit deze richtlijn en de bijlage D is van belang bij het vernieuwen van CV ketels en een gezamenlijk rookgasafvoerkanaal. De betreffende NEN norm is online verkrijgbaar bij de Nederlandse Norm.

In hoofdstuk 8.7 NEN NPR 3378-45_2017 is opgenomen : “Bij de vervanging van een gesloten toestel (VR of HR) door een nieuw gesloten toestel (HR), behoort ook het gehele rookgasafvoersysteem te worden vervangen. De levensduur van rookgasafvoersystemen is namelijk gelijk aan de verwachte levensduur van gastoestellen (15 jaar). Alleen bij concentrische combinatie luchttoevoer- en rookgasafvoersystemen (CLV) en uitpandige half-CLV-systemen is hergebruik onder bepaalde strenge voorwaarden mogelijk.” Buiten de levensduur door slijtage kan om technische reden niet zomaar een nieuw type ketel worden aangesloten. Dit is risicovol. De technische details en het hoe en waarom beschrijven wij hier verder niet want dan wordt het mogelijk nog ingewikkelder en saaier. Wilt u wel meer informatie hierover dan kunt u contact met ons opnemen of raadpleeg onze website met meerder berichten over rookgasafvoerkanalen.

Parallel systeem met individuele kanalen

Is er sprake van individuele kanalen (parallelsysteem) dan is er geen hergebruik mogelijkheid na 15 jaar en dienen de kanalen te worden vernieuwd of gerenoveerd. Na inspectie wordt inzichtelijk wat de urgentie is en welke renovatie opties er zijn. In veel gevallen kunnen dergelijke kanalen op eenvoudige wijze worden gerenoveerd zonder overlast.

Hergebruik CLV kanalen

CLV kanalen betreffen combinatie luchtaanvoer en verbrandingsgasafvoeren. Deze concentrische kanalen worden veelal bij meer dan 4 bouwlagen toegepast wegens gebrek aan schacht ruimte. Het vernieuwen en of renoveren van dergelijk kanalen is ingrijpend en betekend nagenoeg in alle gevallen bij iedere aansluiting het openen van de schachten. Buiten de overlast is het een aanzienlijke kostenpost en eigenlijk meer een investering. Om in aanmerking te komen voor hergebruik en dus een verlenging van de levensduur dient een inspectie te worden uitgevoerd conform de regels en normen.

Bij de inspectie wordt gekeken naar het type CLV, de eigenschappen, de wijze van installatie en de gebreken in het kanaal. Inspecties worden uitgevoerd met speciale camera's. Toegang tot alle woningen is niet noodzakelijk en kunnen CV ketels gewoon in bedrijf blijven. Na de inspectie zijn de mogelijkheden van aanpassing voor hergebruik en urgentie inzichtelijk.

Adresgegevens

Easy-Liner B.V.
Opaal 330
3316 LE Dordrecht
Contactgegevens

Tel: 078-2049327
E-mail: info ed easy middenstreepje liner punt nl
Volg ons op Facebook!
Bedrijfsgegevens

KVK: 58500472
BTW: NL853065962B01
Bank: NL27INGB0006092880
Website designed and made
by Easy-liner (C) 2023
Terug naar de inhoud